יזם,

סלקת היום?

צור עסק שסולק ומתקתק כמו שעון

תפסיק לרוץ

תתחיל לחיות

תתחיל לסלוק